Aktivity Detského N centra sú určené 5-ročným predškolákom, ktorých zábavou je svet informácií.

Jednotlivé aktivity pozostávajú z krátkej prezentácie a diskusie k danej téme, sú doplnené jednoduchými úlohami formou pracovných listov a v závislosti od aktuálnej témy aj tvorivými dielňami. Dĺžka trvania aktivity je 60 min. Deti sú počas aktivít sprevádzané rodičmi.

Na každú aktivitu je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom formulára minimálne deň pred plánovanou aktivitou. Počet detí v skupine je obmedzený na 10, rozhoduje dátum a čas prihlásenia.  Každý prihlásený bude mailom spätne informovaný, a to v prípade, že je kapacita 10 detí už naplnená. Rodičia prihláseného dieťaťa „pod čiarou“ sa môžu v deň plánovanej aktivity v čase od 14:00 do 15:00 telefonicky na čísle 0908 532 274 informovať, či sa uvoľnilo miesto. Deti, ktoré nebudú prihlásené cez formulár, sa aktivity budú môcť zúčastniť len v prípade, že nebude naplnená kapacita.

Aktivity budú prebiehať v utorok v čase od 16:30 v priestoroch Súkromnej základnej školy Cenada, Majerníkova 60, Dlhé Diely (presné termíny viď nižšie).

Poplatok za aktivitu je 3,50 eur, v prípade predplatenia 5 aktivít je cena 15 eur. Tieto predplatené aktivity je možné čerpať do konca mája, podmienkou naďalej zostáva prihlásenie cez formulár.

 

Plánované témy na mesiace január 2017 – máj 2018 v čase od 16:30 do 17:30

 

Február

6.2. - Olympíjske hry

Olympíske hry sú sviatkom všetkých športovcov a fanúšikov športu. My sa spoločne pozrieme na to čo sú to olympíske hry, ako vznikly a v akých športoch športovci súťažili v minulosti a súťažia dnes.

13.2. - Ľudia kedysi  

Kto sú naši predkovia ? Aký bol ich spôsob života ? Aké nástroje používali, čím sa živili ? Na tieto otázky nájdeme spoločne odpoveď.

20.2. - Šelmy  

Medzi šelmy zaraďujeme okolo 260 druhov živočíchov. Ktoré sú to, čo je ich potravou, kde žijú a ako majú svoje telo prispôsobené na lovecký štýl života spoločne zistíme.

27.2. - Svetové metropoly  

Svetové metropoly sú neprehliadnuteľnými miestami sveta, ktoré nadchýnajú nie len veľkosťou ale aj svojou architektúrou, dopravou, obyvateľstvom či rôznymi inými zaujímavosťami. My sa na ne podrobnejšie pozrieme.

Marec

13.3. - Ľudské zmysly  

Prostredníctvom zmyslov získavame informácie z prostredia. Ktoré sú to a ako fungujú ? O tom sa spoločne porozprávame.

20.3. - Jarné premeny

Príchodom jary sa príroda prebúdza zo zimného spánku. Ako sa príroda na jar mení spoločne zistíme.

27.3. - Dinosaury    

Pred niekoľkými desiatkami miliónmi rokov mali dinosaury dominantné postavenie medzi živočíchmi. My sa spoločne vydáme po stopách týchto jedinečných tvorov a dozvieme sa veľa zaujímavostí z ich života.

Apríl

10.4. - Sovy    

Sovy sú tajomními strážcami našich lesov. Čím sú výnimočné ? Aké druhy sov žijú na našom území a prečo ich v lese len ťažko zhliadneme ? – na tieto otázky nájdeme spoločne odpoveď.

17.4. - Kráľovstvo mravcov

Mravce majú svoj vlastný, úžasný svet. Ako vyzerá a v čom je výnimočný si spoločne povieme.

24.4. - Cesta do vesmíru  

Staneme sa na chvílu kozmonautmi a spoločne sa vydáme na dobrodružnú cestu vesmírom od mesiaca až po najvzdialenejšie kúty galaxie.

Máj

15.5. - Jaskyne Slovenska    

Fascinujúce a nádherné jaskyne Slovenska. V čom sú výnimočné, ako vznikli a čo ukrývajú ? My to spoločne zistíme.

22.5. - Prales    

Prales je najrozsiahlejším ekosystémom na Zemi. Spoločne zistíme, aké živé i neživé organizmy prales ukrýva.

29.5. - Usilovné včely  

Včely majú svoje nezameniteľné miesto v prírode. Existuje viac ako 1000 druhov včiel, ktoré sa líšia najmä spôsobom života. My spoločne odhalíme, aké taje ukrýva príbytok včiel – včelí úľ ale aj to, ktoré druhy včiel opeľujú kvetiny či vyrábajú med a ktoré z nich žijú samotárskym životom.  

O najbližších témach aktivít Detského N centra Vás budeme informovať v septembri 2018.