Konferencia „Bezpečná škola ako východisko vzdelávania (nielen) nadaných“ , ktorá sa konala 10. a  11. novembra 2016 v Bratislave, bola stretnutím ľudí, ktorí sa zaujímajú o zlepšovanie podmienok vzdelávania detí a zároveň oslavou 10. výročia vzniku neziskovej organizácie CENADA.

Cieľom  konferencie bolo dať podnet k postupnej premene škôl na miesta bezpečnej – neohrozujúcej komunikácie, prispievajúcej k vývinu jedincov pravdivých, rešpektujúcich a rešpektovaných, pripravených vytvárať prirodzene etickú a bezpečnú spoločnosť:

  • prispieť k podpore humánnych prístupov,
  • zviditeľniť význam a potrebnosť  rešpektujúceho prístupu, terapeutického pôsobenia vo výchove,
  • ukázať iný uhol pohľadu na vzdelávanie nadaných, podporiť  informovanosť   o asynchrónnom vývine nadaných,
  • nahradiť konkurenciu kooperáciou, „povinnosť“ hravosťou, nutnosť záujmom, poslušnosť vnútorným presvedčením.

Konferencie sa zúčastnili učitelia, špeciálni pedagógovia, psychológovia, rodičia, akademici,  riadiaci pracovníci, ľudia pracujúci na školských úradoch, poslanci, ľudia inicializujúci aktivity za zlepšenie kvality školstva, novinári a hlavne ľudia, ktorí mali záujem. (Táto konferencia nikomu nepriniesla kredity a iné  odmeny J, napriek tomu sa naplnila kapacita 120 miest pre účastníkov.)

Zborník z konferencie je možné kúpiť priamo v CENADe.

Fotogaléria