Učiteľ/ka na prvom stupni základnej školy

Podmienky:

  • ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa (magister) v odbore
    • predškolská a elementárna pedagogika
    • zaslanie životopisu a motivačného listu
  • zaslanie životopisu a motivačného listu

Po úspešnom absolvovaní pohovoru, nástup 24.8.2016