Cenník  platný od 01.09.2019

Diagnostika intelektových schopností detí školského a predškolského veku (od troch rokov)  125 €
Diagnostika školskej zrelosti  30 €
Test prediktorov gramotnosti  30 €
Diagnostika porúch učenia – dyslexia, dysortografia a dyskalkúlia  60 - 90 €

Diagnostika a terapia neuromotorickej nezrelosti (podľa metódy INPP)

 
- Dotazník a vstupný rozhovor 30€
- Vstupná diagnostika, interpretácia a zadanie cvičení 100€
- Vyhotovenie podrobnej písomnej správy 15€
- Kontrolné testovanie, úprava cvičení 60€
   
Diagnostika a program bilaterálnej integrácie - pohybový program zameraný na prepájanie  
pravej a ľavej hemisféry.  65 €
- Program Bilaterálnej integrácie – 30 minutové 15€
   
Diagnostika – Deficity čiastkových funkcií podľa B. Sindelarovej  
- Úvodná diagnostika a zostavenie plánu 60€
- Kontrolné stretnutia 20€
   
Mačka Mňau  30 €
Vypracovanie Individuálneho výchovno - vzdelávacieho plánu 20€-60€
Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia 30€/hodina
Poradenské stretnutie 30€/hodina
Snoezelen – biela terapeutická miestnosť 30€/hodina
- Žiaci SZŠ CENADA a SG CENADA do 15:00 15€/hodina