CENTRUM NADANIA, n.o.

Jarný šachový festival CENADA 2019

6. apríla 2019 sa v priestoroch SZŠ a SG CENADA na Majerníkovej 60 uskutoční šachový turnaj. Bližšie informácie nájdete v propozíciách.

 

Konferencia

Bezpečná škola ako východisko vzdelávania (nielen) nadaných

10. a 11. novembra 2016, organizovaná pri príležitosti 10. výročia vzniku CENADA, n.o.

Organizátor konferencie CENADA, n.o.
poskytuje odborné poradenstvo v oblasti intelektového nadania vrátane nadania v spojení s nejakým problémom (poruchy učenia, poruchy správania, autizmus, Aspergerov syndróm) Podporuje starostlivosť o rozvoj nadania a osobnosti týchto detí. CENADA,n.o. zriaďuje základnú školu a osemročné gymnázium pre žiakov so všeobecných intelektovým nadaním CENADA a centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Cieľom konferencie je dať podnet k postupnej premene škôl na miesta bezpečnej – neohrozujúcej komunikácie, prispievajúcej k vývinu jedincov pravdivých, rešpektujúcich a rešpektovaných, pripravených vytvárať prirodzene etickú a bezpečnú spoločnosť:

  • prispieť k podpore humánnych prístupov
  • zviditeľniť význam a potrebnosť rešpektujúceho prístupu, terapeutického pôsobenia vo výchove
  • ukázať iný uhol pohľadu na vzdelávanie nadaných, podporiť informovanosť o asynchrónnom vývine nadaných
  • nahradiť konkurenciu kooperáciou, „povinnosť“ hravosťou, nutnosť záujmom, poslušnosť vnútorným presvedčením

Miesto a čas konania

v budove ZŠ na Majerníkovej 60 v Bratislave (link tu

10. a 11. novembra 2016

Prednášajúci
Ing. Peter Živý
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dr.h.c.
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Mgr. Naďa Okenicová
Mgr. Michaela Martinková
Mgr. Martina Mátychová, PhD.
PhDr. Pavel Kopřiva
Mgr. Tatjana Kopřivová
PhDr. Jana Jurášková, PhD.
MUDr. Ivan Juráš
Mgr. Lucia Husárová
Ing. Peter Halák
Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Mgr. Silvia Dančiaková
Mgr. Marcela Čmiková
PaedDr. Mária Boledovičová

 

Pozvánka na Jarný šachový festival CENADA

V sobotu 28. marca sa v priestoroch jedálne ZŠ na Majerníkovej ul. uskutoční už 3. ročník jarného šachového festivalu CENADA, ktorý je zaradený do súťaže Grand Prix mládeže SŠZ v zrýchlenom šachu (http://gpx.jogo.sk/).

Hlavný šachový turnaj tohto festivalu je určený pre deti do 14 rokov (s obmedzením ratingu), ktoré hrávajú šach v športových kluboch alebo školách alebo so šachom ešte len začínajú. Organizátori nezabudli ani na tých starších či skúsenejších, ktorí by poslednú marcovú sobotu radi strávili šachovo, a pripravili pre nich sprievodný turnaj otvorený pre všetkých šachuchtivých mladých aj dospelých bez obmedzenia veku a výkonnosti.

Rovnako ako po minulé roky aj tentoraz Jarný šachový festival v CENADE organizuje CENTRUM NADANIA n.o. Karlova Ves, v spolupráci s Bratislavským šachovým zväzom, šachovým klubom Šk TV Karlova Ves a Šk Doprastav.

Srdečne vás všetkých pozývame!

Príhoha: Propozície