CENTRUM NADANIA, n.o.

Ste zamestnanec (2% alebo 3%)

Ste fyzická osoba, sami si podávate daňové priznanie, živnostník (2% alebo 3%)

Ste právnicka osoba (1,5% alebo 2%)

V prípade akýchkoľvek nejasností podrobné vysvetlenie ako postupovať nájdete tu

 

Zamestnanec

 

1.krok

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie a potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Môžnosť poukázať 2%
Suma 2% z Vašej zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3 EUR.

Môžnosť poukázať 3%
Ak ste v zdaňovacom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícky pracovali.

2.krok

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

Položky týkajúce sa Centra nadania ako príjemcu 2% (3%) sú už predvyplnené, vyplníte len položky týkajúce sa Vás.

Ak by ste sa rozhodli, že chcete položky týkajúce sa Centra nadania ako príjemcu, vyplniť sami použite nasledovné údaje

II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO prijímateľa                                

37924745                                                  

Obchodné meno (názov)

CENTRUM NADANIA n.o. skrátený názov CENADA, n.o. 

3.krok

Po vyplnení obe tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, v prípade 3% aj tlačivo Potvrdenie od organizácie/organizácií , pošlite alebo doručte najneskôr do 30.4. na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Adresu Vášho daňového úradu nájdete tu

 

Fyzická osoba (sami si podávate daňové priznanie), živnostník

 

1.krok

daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pri vypĺňaní  daňového priznania použite nasledovné údaje týkajúce sa Centra nadania ako príjemcu

 

ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO prijímateľa                                

37924745                                                  

Obchodné meno (názov)

CENTRUM NADANIA n.o. skrátený názov CENADA, n.o. 

                                

 

Môžnosť poukázať 2%
Suma 2% z Vašej zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3 EUR.

Môžnosť poukázať 3%
Ak ste v zdaňovacom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícky pracovali.

 

2.krok

Riadne vyplnené daňové priznanie  a v prípade 3% aj tlačivo Potvrdenie od organizácie/organizácií , pošlite alebo doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad.

Adresu Vášho daňového úradu nájdete tu.

 

Právnická osoba

Podrobný postup pri poukázaní 1,5% (2%) nájdete tu

Pri vypĺňaní  daňového priznania použite nasledovné údaje týkajúce sa Centra nadania ako príjemcu

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO prijímateľa                                

37924745                                                  

Obchodné meno (názov)

CENTRUM NADANIA n.o. skrátený názov CENADA, n.o.