Súkromná základná škola

 Cenník  platný od 01.10.2018

Poplatok pri podpise zmluvy do školy okrem prvého ročníka  250 €
Poplatok pri podpise zmluvy do prvého ročníka  300 €
Školné (10 mesiacov v roku)  150 € mesačne
Poobedňajší pobyt v škole – len piaty ročník     20 €  mesačne
Pobyt dieťaťa v škole po 16.30    4 € za polhodinu
Pobyt dieťaťa v škole po 17:00  (po predchádzajúcej dohode)  8 € každá začatá  polhodina
Pobyt dieťaťa v škole po 17:00  (bez predchádzajúcej dohody)      50 € každá začatá  polhodina
Učebnice a pracovné zošity, ktoré nie sú hradené štátom   podľa aktuálnej ponuky
Časopisy   podľa aktuálnej ponuky
Poobedné aktivity (voliteľné) riadené externými lektormi    podľa aktuálnej ponuky
Ďalšie poplatky (kurzy, výlety, exkurzie)    podľa aktuálnej ponuky
Administratívne poplatky (vystavenie duplikátu, vystavenie potvrdenia)  20 - 50 €
   
 Sociálne vzdelávanie a osobná asistencia
Individuálne sociálne vzdelávanie raz do týždňa  30 € za hodinu