Súkromná základná škola

matematika – 3.A
október 2011

Jana Jurášková

Bežnú učebnicu matematiky pre tretí ročník používame skôr ako doplnok, teda len občas. V ten deň sme si nacvičovali koncentráciu pozornosti a prácu s učebnicou. Také obyčajné cvičenie – deti sledovali cvičenie v učebnici (jednoduché matematické príklady typu 35 +12, 48 - 11) a po vyvolaní mali povedať výsledok príkladu, ktorý nasledoval.

Deti pekne sledovali, až sme prišli k poslednému príkladu: 23 – 37 (zjavne išlo o chybu – v tretiackej učebnici sa príklady na záporné čísla nevyskytujú). Vyvolaný bol Hugo. Vraví: „Ale to bude červené číslo“ (túto formulku používame na čísla, ktoré sú menšie ako nula – hoci deti už vedia, že je to mínusové číslo). Hugo dokončil: „Červená štrnástka.“

Do toho skočil Martin: „Nie, je to mínus 17.“ Sean nahlas prikývol.

Otočila som sa k Hugovi: „Hugi, Martin má pravdu.“ Ale do toho hneď skočil Maki: „Nie, je to mínus 12.“

eti sa začali prekrikovať, utíšila som ich vetou, ktorú pri matematických hádkach často používam: „Deti, prekrikovaním dokážete len to, že viete hlasnejšie kričať. Pravda (nielen) matematická sa dokazuje argumentmi založenými na faktoch.“

A nakreslila som na tabuľu dlhú čiaru, označila som nulu, 23 napravo, odpočítala 37 naľavo a schválila som Martinovo riešenie. Nato prišla Linda: „Ale Janka, keď si to takto otočíš, vyjde ti iný výsledok, a to 15.“ Deti zasa zašumeli. Aj ja som už bola poriadne zmätená.

Tak sme sa vybrali na koberec, pohodlne sme sa usadili k bielej tabuli a ešte raz sme si situáciu zakreslili. Postupne sme sa dopracovali k správnemu výsledku: Hugovej červenej štrnástke.

Ponaučenia:

Deti získali skúsenosť, že

  • pri nezrovnalostiach je potrebné si fakty aj viackrát overiť a prediskutovať
  • aj pani učiteľka sa môže mýliť a nemusíme sa báť vyjadriť iný názor
  • oplatí sa pridať svoj argument, či riešenie, aj keď nie je celkom správne
  • keď sme popletení, je užitočné si príklad znázorniť
  • (nielen) matematická pravda sa dokazuje argumentmi, nie krikom

Záver:

Všetky deti dostali pochvalu za odvahu pri matematickej hádke a Hugo navyše bonus za správny výsledok.

PS: Ďakujeme autorovi učebnice alebo tlačiarenskému škriatkovi za to, že nám umožnil takto krásne matematicky sa pohádať.