Súkromná základná škola

Druhý úvodný ročník – 2UR
apríl 2009

 

Trieda Dinosaurov:  starší predškoláci lúštili v detskom časopise krížovku, ktorá sľubovala vo svojej tajničke odhaliť, čo je v živote najdôležitejšie. Po rozlúštení hesla sa medzi deťmi rozprúdil zaujímavý rozhovor,  pripomínajúci známu rozprávku Soľ nad zlato.

 

Heslo tajničky znelo: rodina.

 

Hneď po tomto odhalení sa ozvala Lucka: „To nie je pravda, najdôležitejšie je slnko. Bez slnka by nebol žiadny život.“
Na to zareagovala Linda: „Ale čoby, najdôležitejšia je voda, bez nej by nič nežilo.“
Martin zakontroval: „Najdôležitejšia je zemeguľa, bez nej by neboli ani rastliny ani stromy ani nič.“
Nato sa ozval Andrej: „Stromy sú najdôležitejšie, bez nich by nebol kyslík a nič by neprežilo.“
Sean podotkol: „Najdôležitejší je predsa mozog, bez neho by sme vôbec neboli.“
Postupne sa ozývali ďalšie deti, súhlasiace s jednotlivými názormi. Niektorí považovali za najdôležitejšie slnko, iní vodu, vzduch.
Diskusiu však rázne ukončil Maki: „Tajnička má pravdu, najdôležitejšia je rodina. Bez nej by sme boli úplne hlúpi, lebo rodičia nás všetko naučia.“

Tento malý fragment zo života našej školy ukazuje, že nadané deti si nenechajú len tak niečo nahovoriť. Majú vlastné názory a vedia si ich vyargumentovať. A netýka sa to len najdôležitejších vecí na svete, ale aj tých úplne bežných a obyčajných.