Súkromná základná škola

Názov účtu: SZŠ CENADA
Číslo účtu:  2620184591/1100 
IBAN: SK 7511 0000 0000 2620184591
IČO: 42134048
DIČ:  2022670474
Adresa:    Majerníkova 60, 841 05 Bratislava