Súkromná základná škola

V rámci úvodných ročníkov a prvého stupňa máme zriadený školský klub detí (ŠKD). V rámci neho sa realizujú pravidelné aktivity - záujmové krúžky (napr. pohybové, pokusy a hlavolamy, spoločenské a strategické hry, tvorivé dielne) a pobyt vonku. Deti sa tiež môžu zúčastniť aktivít, ktoré organizujú externé organizácie (napr. gymnastika, floorbal, keramický krúžok, plávanie). ŠKD funguje ako ranná družina od 7,30 a popoludní do 16,30.

Možnosť poobedňajšieho pobytu v škole poskytujeme aj žiakom druhého stupňa.